Chci také přispět

Granty NIF byly přiděleny žadatelům

V sídle Nadace VIZE 97 vyhodnotila rada sociálního projektu Fond porozumění došlé žádosti grantového řízení NIF a rozdělila finanční dotace v neziskové sféře. Výběrového řízení se zúčastnilo velké množství organizací, které poskytují těžce nemocným důstojné dožití /kategorie I./ a dále organizace umožňující zdravotně postiženým integritu do společnosti /kategorie II/.

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NIF (organizace – projekt – částka)

Kategorie I.:

SKP – Centrum o.s., Domov respitní péče Simeon, 86.768,- Kč

Gabriela o.s., Vybavení půjčovny pomůcek pro mobilní hospice, 102.856,- Kč

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s., Zajištění chodu mobilního hospice Ondrášek, 40.000,- Kč

Hospicové o.s. Cesta domů, Domácí hospic Cesta domů, 100.000,-

Domov sv. Karla Boromejského, Teleskopické zástěny k lůžkům, 60.264,- Kč

Oblastní charita Červený kostelec, Vybavení Hospice Anežky české, 95.000,- Kč

Charita Šternberk, Domácí hospicová péče, 60.000,- Kč

Diecézní charita Brno, Zkvalitnění poskytovaných služeb formou zlepšení vybavení (z projektu Fond porozumění podpořeni nefinančním darem – 2ks myčka na nádobí)

Oblastní charita Strakonice, Dům klidného stáří sv. Anny (z projektu Fond porozumění podpořeni nefinančním darem – 1ks pračka)

Kategorie II.:

Źivot bez bariér, Dovybavení nové chráněné dílny a šaten, 30.000,- Kč

Orion o.s., Centrum Orion, 27.000,- Kč

Dotek o.p.s., Respitní péče, 123.200,- Kč

Cestou vůle o.s., Komunikujeme beze slov, 9.000,- Kč

Helppes o.s., Klientský servis pro majitele asistenčních psů, 11.549,83 Kč

Ceros o.p.s., Vybavení ordinace pro neurorehablitační léčbu, 18.000,- Kč

Tyflocentrum o.p.s., Zřízení pracovního místa pro zrakově postiženého maséra, 35.000,- Kč

Diakonie ČCE – středisko Ratolest, Jako doma… (z projektu Fond porozumění podpořeni nefinančním darem – 1ks pračka)