Chci také přispět

Jan Sokol získal Cenu Nadace VIZE 97

5. října, v den nedožitých osmdesátých narozenin prezidenta Václava Havla, na něj vzpomínalo doma i v zahraničí tisíce lidí. V Pražské křižovatce – v odsvěceném kostele sv. Anny, o jejíž záchranu a správu Nadace již dlouhá léta pečuje, se v tento den každoročně uděluje Cena Nadace VIZE 97. Oslavy narozenin pana prezidenta tak pokračují ve stejném duchu, v jakém si to kdysi přál – uznáním význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Letošním laureátem Ceny byl profesor Jan Sokol, který z rukou Dagmar Havlové převzal tradiční artefakt – Berlu sv. Vojtěcha.

Ještě než došlo k slavnostnímu předávání Ceny, proběhla v Pražské křižovatce veřejně přístupná diskuze s laureátem a dalšími významnými hosty. Profesor Jan Sokol diskutoval ve zcela zaplněných prostorech Pražské křižovatky s profesorem Cyrilem Höschlem, docentem Zdeňkem Pincem, docentem Petrem Pithartem a doktorem Jiřím Tourkem na témata „Nežít jen pro sebe“ či „Dluh života“. V závěru panelové diskuze se do debaty zapojilo s velkým zájmem i publikum.

Odpoledne pak následovala číše vína s pozvanými hosty a slavnostní ceremoniál. Ceremoniálem provedla paní Táňa Fischerová, dlouholetá spolupracovnice Nadace VIZE 97. O hudební doprovod se postaral Pražský studentský orchestr, který vystoupil se symbolickým počtem osmi harf – za každé desetiletí Havlova života jeden nástroj.

Laudatio pronesl docent Zdeněk Pinc, poté promluvil laureát Jan Sokol. V rámci svého proslovu zapřemýšlel nad svobodou a jejími hranicemi, nad vzájemným vztahem svobody a bezpečnosti, který je v současnosti často diskutován v souvislosti se zvýšeným počtem imigrantů mířících do Evropy. Pokud vás zajímají texty Jana Sokola, v našem e-shopu si můžete zakoupit sborník „Nežít jen pro sebe“, který při této příležitosti Nadace vydala.

Na závěr slavnostního udílení Ceny Nadace VIZE 97 vystoupilo Duo Goelan (Lenka Kozderková – flétna a Lenka Župková – housle), jež zahrálo autorskou skladbu Sonet jako Talisman. Poté se hosté přesunuli k recepci.

Generálním partnerem slavnostního předání Ceny Nadace VIZE 97 byla globální investiční skupina Pioneer Investments, se kterou Nadace VIZE 97 úzce spolupracuje.

Photo © Alan Pajer

Více fotografií naleznete zde.