Chci také přispět

Konference Domácí násilí: Jak ho rozpoznat a proč o něm mluvit

9. 11. 2023 proběhla pod záštitou Nadace VIZE 97 na půdě 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol konference na téma domácího násilí. 

Přednášky a diskuse odkryly mýty o pachatelích a obětech domácího násilí, zkoumaly transgenerační přenos násilí a problematiku sekundární viktimizace. Zároveň se přednášející věnovaly praktickým otázkám, jako jsou metody moderní sebeobrany, informace o tom, kdy a jak hlásit případy domácího násilí a jak můžeme pomoci obětem. Diskutovalo se o tom, jaký vliv může mít psychický stres na fyzické zdraví.

Akce byla otevřena všem studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy, kteří se zajímají o důležité téma domácího násilí.