Historie kostela

Stručná historie Pražské křižovatky

927

český kníže Václav zakládá kostel sv. Vavřince

12. st.

archeologicky doložená stavba románské rotundy sv. Vavřince

1232

pravděpodobné datum, kdy se u sv. Vavřince usídlili templáři

1312 – 1313

po zrušení templářského řádu kupují dvůr s kostelem johanité; ti jej hned následujícího roku prodávají dominikánkám z kláštera sv. Anny na Újezdě.

po r. 1313

dominikánky využívají kostel sv. Vavřince, zatímco se západně od něj staví nová loď s emporou jeptišek

v 2. pol. 14.st.

je stržen templářský kostel, aby mohl být dostavěn východní závěr chóru a propojen se stejně širokou lodí.

po r. 1372

nástěnné malby v presbytáři (zvl. Oplakávání Krista, Sedmero svátostí a Klanění tří králů) jsou unikátním dílem Mistra třeboňského oltáře. – Po svém dokončení se stal klášterní kostel, zasvěcený sv. Anně, jednou z nejvýraznějších novostaveb mendikantské architektury na Starém městě pražském.

v 1.pol.15.st.

jako jediný z pražských kostelů je nedotčen husitskými válkami; po nich se však ocitá na mizině

1553

v klášteře, kde strávil poslední léta svého života, byl pohřben kronikář Václav Hájek z Libočan

1616

kostel s klášterem opraven přičiněním královny Anny, manželky krále Matyáše

1676

nově vybudován chór jeptišek

1727

dokončena štuková výzdoba interiéru

1782

(za Josefa II.) klášterní kostel zrušen, odsvěcen a prodán za 19 tisíc zl.

1795

objekt získává dvorní tiskař Jan Ferdinand ze Schönfeldu, který tam 1816 zřizuje tiskárnu

1880 – 1884

odstraněna tři horní patra věže a stržena gotická klenba

1956 – 1957

archeologický průzkum celé východní části kostela

od 70.let 20.st.

probíhají v kostele s přestávkami opravy vnějšího pláště kostela a krovu včetně střechy

1992 – 93

rekonstrukce středního křídla pro baletní soubor Národního divadla

1997

založena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Jedním z hlavních programů se stala právě „Obnova kostela sv. Anny“. Nadace si jej pronajala od ND na 99 let za symbolickou jednu korunu

1998 – 2004

rekonstrukce kostela sv. Anny ve třech etapách podle návrhu arch. Evy Jiřičné ; instalace „oltářního obrazu“ – kresby A. Šimotové Extatická postava

2004

5. října, u příležitosti slavnostního předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 prof. Petru Vopěnkovi, zahájila svou činnost PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA

2015-2016

rekonstrukce fasády a střechy kostela