Chci také přispět

Laureáti prvního ročníku ceny Senior roku převzali ocenění v kostele Sv. Anny

Slavnostní vyhlášení ceny Senior roku se konalo v sobotu 7. prosince v prostorách odsvěceného kostela Pražská křižovatka.

V kategorii Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší klub senzačních seniorů je vybrala odborná porota z veřejných nominací. Slavnostní vyhlášení se konalo v sobotu 7. prosince v prostorách odsvěceného kostela Pražská křižovatka.

Projekt SENSEN (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto BARIÉRY jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. Více informací o projektu můžete nalézt zdeCílem ceny Senior roku 2013 je zdůraznit výjimečnost činů a práce seniorů, podpořit je v jejich aktivitách a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Ocenění vítězů a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Projekt SENSEN tím opět ukáže, kolik je mezi staršími lidmi nezdolných a aktivních lidí.

Nominační kategorie ceny Senior roku byly dvě. První z nich, Nejlepší senior/seniorka, je určena pro širokou veřejnost. Do této kategorie byli nominováni lidé, kteří se podílejí na konkrétních projektech nebo přímo sami působí v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací, sportovní, kulturní. Například pomáhají dalším seniorům anebo vynikají v podnikání a v dalších aktivitách.

Druhou kategorií ceny Senior roku je Nejlepší klub senzačních seniorů. Do této kategorie bylo možné nominovat seniorské kluby, které nabízejí nejrůznější aktivity pro své členy, a tak nabízejí možnost, jak navázat nová přátelství, rozšířit si obzory, poznat nová místa, ovládnout moderní techniku, zasportovat si atd.

V kategorii jednotlivců udělila porota v čele s Alexandrou Aschermannovou Cenu senior roku 2013 panu Zdeňkovi Jouklovi. Milan Cafourek a Anna Blažíčková získali čestné uznání, zvláštní cenou pak porota vyzdvihla Karla Horkého a Zdeňka Mahlera.

„Do kategorie jednotlivců přišlo 115 nominací. Neuvěřitelné číslo, které nás skoro dojalo. Nominace totiž vyjadřují projektu SENSEN důvěru a zájem o něj,“ vysvětluje Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77.

V kategorii klubů získalo ocenění Komunitní centrum Prádelna, dále Babinec z Mladkova, Fresh senior klub a Čteme s babičkou a dědečkem. Mezi obě kategorie rozdělila Nadace Charty 77 díky hlavnímu sponzorovi ceny, společnosti Pioneer Investments, celkem 140 000 korun.

Nominační období skončilo 11. listopadu 2013. O vítězích obou kategorií rozhodla porota v čele s doktorkou Alexandrou Aschermannovou. Během slavnostního předávání cen Senior roku zazněly Janáčkovy a Mozartovy skladby Českého národního symfonického orchestru dirigovaného Liborem Peškem. Sólově vystoupila Dagmar Pecková.

Více fotografií naleznete zde

Video z předávání můžete sledovat zde