Chci také přispět

Lavička pro Domov sv. Karla Boromejského

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 věnovala Domovu sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích lavičku do zahrádky. U příležitosti symbolického předání lavičky, navštívila paní Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, v pátek 23. dubna 2010 Denní stacionář i samotný Domov sv. Karla Boromejského. Za laskavého doprovodu představené Domova sestry Konsoláty a vedoucí Denního stacionáře paní Jaroševské si paní Havlová prohlédla, co je v Domově nového, popovídala si s klienty Denního stacionáře a vyslechla krátký, ale překrásný koncert v prostorách kostela, který k Domovu náleží. Na závěr své návštěvy předala sestře Konsolátě malou cedulku s logem Nadace VIZE 97, která bude umístěna na darované lavičce. Přejeme všem klientům Domova krásné posezení.