Chci také přispět

Malby Mistra třeboňského oltáře v Pražské křižovatce

Zcela ojedinělý objev se podařil restaurátorům v kostele sv. Anny – v Pražské křižovatce – na Starém Městě. Pod vrstvou mladších maleb objevili vzácné gotické fresky Mistra třeboňského oltáře.

Až dosud se věřilo, že jediným dochovaným dílem tohoto autora je právě jeho oltář. Fresky se nacházejí v prostorách kostela sv. Anny, který se podařilo zachránit díky nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Právě Václav Havel včera večer převzal šek na 75 tisíc dolarů přímo v prostorách kostela. Finanční příspěvek od American Express nadace použije na pokračující restaurátorské práce v objektu. “Z fresek se nyní postupně odkrývají vrstvy pocházející z jednotlivých dob. Mají velikou historickou hodnotu. Historie je tu všude přítomna,” řekl Václav Havel. Na postupném odkrývání jednotlivých vrstev fresek pracuje deset restaurátorů již několik let. V kostele se snaží objevit a zrestaurovat ty nejstarší malby, zatímco ty mladší obrazy pečlivě snímají a přenášejí do Národního muzea, kde se uchovají. Rekonstrukce pokračují jen pomalu, protože poškození stěn kostela je značné. Práce na freskách bude probíhat ještě několik let.

Více fotografií najdete zde.