Chci také přispět

Mezinárodní helsinská konference zahájena v Pražské křižovatce

V celé Evropě a Spojených státech velmi sledovaná konference helsinského výboru byla slavnostně zahájena v Prostorách Pražské křižovatky. Úvodní projev přednesl president Václav Havel, velvyslanec Spojených států amerických v České republice, pan William Cabaniss a význačný český historik Vilém Prečan.

Experti i pamětníci zde zahájili debatu o tom, nakolik helsinský proces přispěl ke zhroucení komunistického bloku. Komunistický režim v Evropě se podle prezidenta Václava Havla zhroutil mimo jiné v důsledku své vlastní vnitřní krize. Přispěla k tomu ale také práce opozičních helsinských hnutí, která požadovala dodržování lidských práv v zemích sovětského bloku. Princip trvání na dodržování závazků, které na sebe komunistická vrchnost vzala, byl podle prezidenta Havla „jediným možným způsobem zápasu za lidské a občanské svobody, za občanskou důstojnost“.

Za helsinský proces jsou označována jednání mezi Západem a bývalým východním blokem o dodržování závazků v řadě oblastí, od omezení zbrojení po ochranu lidských práv. Obsaženy byly v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), který před 30 lety přijalo 35 zemí v Helsinkách. Tuto konferenci podle Havla Sovětský svaz tak trochu vnímal jako náhradu za mírovou konferenci, která měla zakotvit poválečné rozložení sil. Sovětský svaz k aktu přistoupil asi i proto, že komunistický režim byl zvyklý na to, že společnost normy bere jako něco, co nemůže být dodržováno. „Jakýkoli pokus dožadovat se dodržování vnímal jako beznadějný, donkichotský, bláznivý, sebevražedný,“ podotkl prezident Havel během zahajovacího projevu v Pražské křižovatce.