Chci také přispět

Mikulášský bazar v Pražské křižovatce již po páté

V sobotu 5. prosince 2009 od 12.00 do 18.00 hod se v prostorách Pražské křižovatky uskuteční již pátý ročník tradičního Mikulášského charitativního bazaru. Na ty, kteří v tento den navštíví býv. kostel sv. Anny čeká, mimo možnosti nakoupit si v předstihu vánoční dárečky a přispět tak na dobrou věc, také celá řada vzácných hostů, doprovodný hudební program, mikulášská nadílka a ojedinělá příležitost shlédnout unikátní prostor Pražské křižovatky, jenž je jinak veřejnosti přístupný jen zcela výjimečně.

Myšlenku uspořádání charitativního bazaru iniciovala poprvé před pěti lety předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, paní Dagmar Havlová. Hlavní ideou této akce je poskytnout českým neziskovým organizacím možnost prezentovat svoji práci tzv. pod jednou střechou, a tím také podpořit jejich vzájemný kontakt a spolupráci. Veřejnosti se tím také nabízí možnost zakoupením některého z výrobků na stáncích charitativního bazaru nejen získat krásný dáreček pro sebe či své blízké, ale zároveň tím podpořit vždy danou organizaci. Výtěžek z prodeje svých výrobků bude Nadace Dagmar a Václava Havlových směřovat na sbírkový účet sociálního projektu Fond porozumění.

Letošní bazar se, z hlediska počtu neziskových organizací, které se na něm podílejí, poněkud rozrostl, účast potvrdilo 12 neziskových organizací. Mimo hlavního organizátora akce Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se zúčastní: Nadace Charty 77 – Konto bariéry, Člověk v tísni, Výbor dobré vůle, Mammahelp, Domov sv. Karla Boromejského, Helppes, Mathilda, Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška, Nadační fond INKA, Čajomír a Nadační fond Slunce pro všechny.

Bazar již tradičně navštíví paní Dagmar Havlová, svou účast přislíbil také pan prezident Václav Havel (spoluzakladatel Nadace VIZE 97), pan Jan Potměšil, paní Kateřina Hrachovcová – Herčíková, pan Aleš Cibulka a další známé osobnosti. V průběhu odpoledne vystoupí vokální trio Makabara, stipendistka Nadace VIZE 97 – houstlistka Tereza Přívratská a dětský sbor z Dobřichovic společně s Varhanem Orchestrovičem Bauerem. Po 16 hodině zakončí celou akci Mikulášská nadílka, a také jedinečná možnost prožít si vánoční atmosféru společným zpěvem koled.

PROSÍM POZOR: Vstup do prostor Pražské křižovatky je tentokráte z Anenského náměstí!