Chci také přispět

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 letos ocení doc. RNDr. Jiřího Fialu in memoriam

Letos poprvé v patnáctileté historii bude udělena Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 „in memoriam“. Letošním laureátem se stává doc. RNDr. Jiří Fiala. V souladu se smyslem Ceny je oceněn letošní laureát: matematik a filosof matematiky, logik a filosof jazyka a myšlení, ctitel a teoretik výtvarného umění, transdisciplinární esejista, literární objevitel, překladatel a editor mnoha filosofických děl, nadaný famózní vypravěč ovlivněný v mládí surrealismem, historik vědy a všeobecný vzdělanec, ale také kronikář neoficiální kultury a vědy, i redaktor samizdatové literatury. Cenu převezme paní Ludmila Fialová.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 uděluje od roku 1999 v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápaní vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence, poukazuje na širší souvislosti jevů a věci, a tím vším posiluje celostní pohled na dějiny přírody, kosmu a lidského údělu. Každoročním udělováním Ceny tak Nadace umožňuje české veřejnosti setkáni s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Pravidelné udělování Ceny se proto neomezuje na vlastní slavnostní akt jejího předáni, ale je doprovázeno neformálním setkáním studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty. Letošní rozprava bude věnovaná myšlenkovému a mravnímu odkazu Jiřího Fialy. Mezi panelisty budou přítomni členové rady programu Ceny VIZE 97 doc.Ing. Ivan Havel, CSc.,PhD a prof.RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. a dále také paní RNDr. Kamila Bendová, CSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc, Jaroslav Krbůšek. a Petr Král. Debatu bude moderovat Doc. PhDr. Zdeněk Pinc. Cena je slavnostně předávána každý rok 5.října v den narození Václava Havla. Její laureát získává diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Cena VIZE 97 se od roku 2004 uděluje v prostoru Pražská křižovatka.

Dopolední rozprava se koná od 10:00 hodin v Pražské křižovatce a je otevřena veřejnosti do naplnění kapacity kostela.

Slavnostní ceremoniál se koná od 16:00 hodin v Pražské křižovatce a je pro pozvané hosty.

Zájemce o účast z řad tisku prosíme, aby se zaregistrovali na: sabina.tancevova@vize.cz

V Praze dne 5.září 2013

Foto : Matěj Stránský