Chci také přispět

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 podpořila talentované studenty

V pondělí 16. 9. předala paní Havlová diplomy vytvořené renomovaným umělcem Jiřím Plieštikem do rukou talentovaných studentů, kteří získali v letošním roce stipendium Nadace VIZE 97. Do výběrového řízení se letos přihlásilo a splnilo podmínky sedm žadatelů, podporu v celkové hodnotě 141 000 Kč získali tři z nich. S hodnocením talentů a nelehkým výběrem pomáhal nadaci dlouholetý spolupracovník a též dřívější stipendista stejného podpůrného programu pan Ondřej Lébr, který je dnes úspěšným hudebníkem a profesorem šířícím zájem o hudbu mezi mladou generací.

Podpora hudebně talentovaných studentů volně navazuje na projekt Podpora vzdělávání, který byl založen v roce 1999. Za 15 let existence tohoto projektu Nadace VIZE 97 podpořila celkem 119 studentů, kterým byla přerozdělena částka 4 547 000 Kč. V rámci projektu nadace také sedmkrát udělila Uznání za přínos k filozofii vzdělávání a za obnovu univerzitní myšlenky. Zasloužilým profesorům tak darovala celkovou částku 649 000 Kč. Nový projekt podpory vzdělávání je zaměřen pouze na oblast kultury a jeho cílem je podpořit hudebně talentované studenty.

Toto ocenění by nevzniklo bez sponzorského daru JUDr. Gerhardta Bubníka, kterému patří velký dík.
Talent podpořených studentů mnohdy potvrzují úspěchy v českých i mezinárodních soutěžích. Příkladem je první stipendista Martin Šulc, který studuje hru na akordeon. Dále finanční podporu obdržely Sabina Snížková hrající na příčnou flétnu a Kateřina Straková, která se věnuje sólovému zpěvu.