Chci také přispět

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 slaví své 9. narozeniny

21. června 1997 založila Dagmar Havlová Nadaci VIZI 97 – dnes jednu z nejstabilnějších a nejdůvěryhodnějších charitativních organizací v České republice (i dle výsledků hodnocení CZECH TOP 100 v kategorii neziskových subjektů). V jejím čele aktivně od jejího založení působí, a to nejen jako předsedkyně správní rady, ale také jako dobrovolný výkonný člen této organizace. Důvodů k oslavám je přitom více – předně se Nadaci za její existenci podařilo podpořit potřebné částkou více než 100 milionů korun – jsou to přitom nejen postižení, sociálně slabí, nemocní či utlačovaní, ale podpora vždy mířila také na podporu kultury, zachování kulturního dědictví národa, nebo na jeden z nejúspěšnějších projektů Nadace VIZE 97 – na Včasné odhalení a prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. Současně Nadace také předala „Uznání za příspěvek kulturního poznání české společnosti“, které na slavnostním zasedání Rady Fondu vzdělávání Nadace VIZE 97 obdržel PhDr. Zdeněk Šesták, významný český skladatel a muzikolog, objevitel tzv. Citolebských prací.

Pět základních kamenů

Nadace VIZE 97 na pěti základních kamenech, na kterých rozvíjí svou činnost – jedná se především o program Pražská křižovatka – mezinárodní duchovní středisko, sugestivní místo nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány přednášky, diskuze, koncerty, představení, výstavy, meditace a happeningy. Jejich dramaturgie je založena na plném respektu k multikulturní rozmanitosti dnešního světa a jejich hlavním posláním je odpovídat na dnes již široce sdílenou potřebu nepředpojatého a tvořivého rozhovoru lidí různé víry, přesvědčení a profesí o stavu dnešní civilizace a nebezpečích, která jí hrozí, o jejích nadějích a budoucnosti. Pražská křižovatka sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele v objektu Anenského kláštera v Praze 1. Pražská křižovatka je také propojena s dalším projektem Nadace – s Cenou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Jejím loňským laureátem se stal prof. Philip G. Zimbardo, přední světový psycholog a odborník na „zlo“.

Dalším významným programem je Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, tedy oblast, ve které dosáhla Nadace VIZE 97 zcela zásadních úspěchů. Především díky snaze Dagmar Havlové se podařilo nejen uzákonit bezplatnost testu na okultní krvácení, ale také nashromáždit na celý tento projekt dostatečné finanční prostředky (jednalo se o více než 300 milionů korun). První čísla, která poskytují odborní lékaři svědčí o tom, že se ročně podaří – především díky těmto snahám – zachránit až 1 500 lidských životů ročně. To je úspěch, který udivuje v celém světě, ostatně Nadace spolupracuje s několika zahraničními organizacemi, které toto celoplošné pokrytí prevencí proti jinak zhoubnému onemocnění v současné době teprve nastolují. České republika byla první ve světě, jež měla celorepublikové pokrytí programem na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Své nezpochybnitelné místo v životě Nadace má také Fond porozumění, tedy jakási prodloužená pomocná ruka pro ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc. Fond porozumění finančními příspěvky pomáhá dětem i dospělým s různými druhy postižení, jednotlivcům i rodinám, které řeší nelehké životní situace, seniorům či pěstounským rodinám, chráněným dílnám a mnohým jiným. Fond porozumění ale přispívá také na kulturní aktivity v rámci podpory budování občanské společnosti. Vybírá přitom takové projekty, které by jinak nacházely jen velmi těžko finanční prostředky na svou existenci, které jsou ale mnohdy zároveň zásadním způsobem významné pro zkvalitňování kulturního života české veřejnosti. Největší pozornost však Dagmar Havlová prostřednictvím Fondu porozumění věnuje péči o seniory. Již dlouhou dobu se zabývá tím, že jsou v České republice, oproti jiným zemím které navštívila, staří lidé mnohdy opomíjeni a stavěni na pomyslný okraj společnosti. Zájem veřejnosti se věnuje spíše dětem, postiženým spoluobčanům, rasové nesnášenlivosti, tedy oblastem, které Nadace podporuje také. Je ale důležité postarat se také o ty, kdo svou službu této společnosti již odvedli. Nadace se proto snaží umožnit jim, aby žili v důstojnějších podmínkách, shání finanční dary i dary praktické, Dagmar Havlová se osobně v této činnosti silně angažuje a staré lidi v domovech pro přestárlé či hospice pravidelně navštěvuje. Stálou finanční i morální podporu Nadace dostává již několik let Domov sv. Rodiny v Praze – Liboci, na jehož provoz v předchozích letech Nadace přispěla částkou více než 1 350 000 korun a jež Dagmar Havlová pravidelně navštěvuje.

Projekt podpory vzdělávání vznikal v Nadaci VIZE 97 s vírou, že nejlepší cestou, jak podpořit pokrok v České republice a začlenit ji ještě více do celosvětového společenství je sdílení myšlenek a idejí. Vhodnou cestou k tomu je přitom právě vzdělávání. Za dobu působení projektu již Nadace VIZE 97 podpořila více než stovku studentů z nejrůznějších oborů. Tím, že mohli a mohou studovat alespoň část doby v zahraničí, přinášejí tito studenti do České republiky mnohé nové, a naopak tím, že jdou takto nadaní lidé z České republiky do celého světa, pomáhají zlepšovat povědomí o České republice a zlepšují její jméno. Program si během doby své existence vydobyl mezi studenty i jejich vyučujícími vysokou prestiž a přesvědčil sponzory o smysluplném nakládání s finančními prostředky.