Chci také přispět

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 spouští novou kontaktní krizovou linku na pomoc obětem domácího násilí

Praha, 29. listopadu 2022 – Nadace VIZE 97 spustila poprvé za 25 let své existence kontaktní telefonní krizovou linku, která jsou důležitým krokem v novém projektu na pomoc obětem domácího násilí, jemuž se chce VIZE 97 dlouhodobě věnovat.

Telefonní číslo může využít každý, kdo potřebuje zodpovědět otázky týkající se problematiky domácího násilí.

Kontaktní krizová informační linka: +420 604 326 809

„Problematikou nezdravých vztahů a domácí agrese jsme se začali zabývat z podnětů, které nám přinesla covidová doba již před dvěma lety,“ říká zakladatelka a předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, paní Dagmar Havlová a dodává: „již dva roky získáváme finanční prostředky právě na pomoc obětem domácího násilí.“

Kontaktní krizová informační linka

Prvním zásadním krokem a počinem Nadace VIZE 97 v tomto projektu je zřízení 24/7 kontaktní krizové telefonní linky.

Kontaktní krizová informační linka: +420 604 326 809

Linku zabezpečují nejen psychologové, ale i právníci či odborníci se zkušenostmi z OSPOD, jejichž služby dodává ověřená špičková odborná asistenční služba ELA assistant, která se zároveň stává hlavním partnerem a odborným garantem – provozovatelem krizové linky nového projektu Nadace VIZE 97. Zkušenosti týmu odborníků ELA vychází z hloubky i rozsahu, odborné péče a hlavně nespočtu konkrétních řešení problémů, kterými se mnoho let ELA zabývá u zaměstnanců svých firemních klientů.

Pomoci může každý – ostatním, ale i sobě

Pomoci může skrze Nadaci VIZE 97 každý. Na webu vize.cz pokračuje například prodej charitativního kalendáře s fotografiemi Dagmar Havlové Veškrnové, spuštěny jsou také dárcovské výzvy na Darujme.cz, Donio.cz a v rámci celosvětového charitativního dne Giving Tuesday.

„Obětem domácího násilí je potřeba zajistit specializované služby, jako je odborné sociální poradenství, terapeutická podpora skupinová a individuální pro dospělé i děti, ale třeba také pobyt v bezpečném azylovém domě na utajené adrese a další návazné služby, např. právní pomoc, ale třeba i zájmové kroužky či kurz sebeobrany, protože odchodem to nekončí,“ říká Mgr. Jaroslava Chaloupková, ředitelka neziskové organizace Acorus, z. ú. která je dlouhodobým partnerem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a s oběťmi domácího násilí pracuje již 25 let.

Jak náročná cesta to může být a jak nepostradatelná je péče odborníků, ilustrují následující příběhy, které nám poskytla nezisková organizace Acorus:

Poradnu navštívil v doprovodu své kamarádky muž, který popisoval násilí zažívající ze strany manželky již dlouhou dobu. Ta ho ponižovala, byla nespokojená s tím, že málo vydělává, veškeré peníze šly na účet, ke kterému on neměl přístup. Někdy dostával kapesné. Když šel se synem ven, musel poprosit svou ženu o peníze na limonádu či zmrzlinu. Pracoval na směny, po noční však nesměl jít spát, dokud neudělal vše, co mu žena nařídila. Když se mu práce nedařila nebo byl unavený, byla hodně vulgární a neváhala muže uhodit čímkoliv, co měla zrovna po ruce. Nikdy se jí nebránil. Aby doma vydržel, začal pít. Impulzem vyhledat pomoc, podobně jako u ženských obětí, byl jeho zhoršující se vztah se synem, který se víc klonil k matce, otce nerespektoval, vysmíval se mu, choval se k němu jako jeho matka. To bylo muži velmi líto a chtěla vztah se synem zachránit. Od ženy se odstěhoval na ubytovnu a potřeboval poradit, jak postupovat, aby o syna nepřišel.

Problémem také zůstává ignorace ze strany okolí. To dokládá případ staršího manželského páru, který se chtěl poradit, jak se mohou bránit před vlastním vnukem, o kterého se po rozvodu jeho rodičů sami starali. Ten stále častěji požadoval peníze a veškerý servis bez jakékoliv snahy podílet se na chodu společné domácnosti. Dokud se snažili vnukovi vyhovět, docházelo „jen“ k verbálním útokům. Postupně, jak docházely finanční prostředky a ubývalo sil, nebyly výjimečné ani útoky fyzické. Oba senioři se vnuka velmi báli a zároveň se také moc styděli, jak ho vychovali. Mluvili o tom, že i když se z jejich bytu často ozýval křik, nikdo ze sousedů jim nepomohl. Vyhledat naši poradnu jim poradila lékařka, které se nezdály modřiny na pažích jednoho z manželů při pravidelném měření tlaku.

Kontakt pro média:

Mgr. Aneta Stolzová

Tel.: 728 303 001

E-mail: stolzova@vize.cz