Chci také přispět

Nadace VIZE 97 dlouhodobě bojuje proti rakovině tlustého střeva a konečníku

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) – specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO) – oznámila počátkem roku 2014 vydání knihy World Cancer Report 2014, která vznikla na základě spolupráce více než 250 předních odborníků na onkologii z více než 40 zemí. Nejnovější World Cancer Report se zabývá mnoha aspekty onkologického výzkumu a boje proti rakovině. S využitím nejnovějších statistik popisujících celosvětové trendy incidence a mortality nádorových onemocnění nová zpráva IARC ukazuje, že onkologická zátěž roste závratnou rychlostí a současně zdůrazňuje, že je potřeba co nejdříve prosadit účinné preventivní strategie, které by zamezily dalšímu nárůstu tohoto onemocnění.

Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoubným onemocněním u nás a jeho výskyt má stále stoupající trend. Ačkoliv se díky dlouholetému úsilí Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 daří stále lépe a účinněji varovat veřejnost před tímto nebezpečným onemocněním, Česká republika se stále celosvětově pohybuje na předních místech v úmrtnosti v souvislosti s tímto onemocněním. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 8.000 osob.

K preventivním opatřením patří pestrá strava a pravidelná pohybová aktivita, mezi rizikové faktory je řazeno pití alkoholu, stres a kouření. Ovšem ani zdravý způsob života není zárukou, že se nemoc neobjeví. Proto jsou od určitého věku důležité pravidelné preventivní návštěvy u lékaře, který rychlým a jednoduchým testem vyloučí přítomnost krve ve stolici, jež může znamenat výskyt kolorektálního karcinomu.

Stud a strach z nemoci podpořené nedostatečnou informovaností veřejnosti bylo v mnoha případech důvodem odkládání návštěvy zdravotnického zařízení. Tuto smutnou skutečnost si uvědomila i paní Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, proto se rozhodla zaměřit pozornost na informování veřejnosti o této nebezpečné formě karcinomu. Za stálé finanční podpory zdravotnických pracovišť si Nadace zvolila tento program jako prioritu svého působení na poli zdravotním a sociálním.

Vzniklo několik verzí televizního spotu, ve kterých známé osobnosti vyzývají k návštěvě lékaře. Na tuto úspěšnou spolupráci s Českou televizí, jejímž výsledkem bylo natočení nového světového spotu v Pražské křižovatce v roce 2013, se Nadace VIZE 97 rozhodla navázat i v roce 2014 jeho opakovaným vysíláním. Na spot se můžete podívat zde a fotografie z natáčení naleznete v naší fotogalerii

Nadace také druhým rokem spolupracuje na projektu Kolorektum.cz , kde se odborníci a zástupci několika skupin (včetně neziskových a pacientských organizací) snaží spojit síly ke společné aktivitě na tomto poli. K největšímu úspěchu této skupiny v čele s Ministerstvem zdravotnictví a Institutem biostatistiky a analýz spadající pod Masarykovu univerzitu v Brně patří spuštění adresného zvaní, tedy zasílání pozvánek s výzvou k preventivnímu vyšetření přímo do rukou ohrožených skupin obyvatelstva. O tomto projektu i o adresném zvaní se můžete více dočíst na této stránce

K dalším dlouhodobým aktivitám patří distribuce informačních letáků do čekáren praktických lékařů či vysílání spotů pacientům čekajícím na vyšetření (brožuru si můžete stáhnout zde), spolupráce s lékárnami Dr. Max v rámci „Týdne zdraví“ a různé další aktivity.

Zdroj dat: kolorektum.cz

Projekt Včasná diagnóza a prevence rakoviny kolorektálního karcinomu podporují: