Chci také přispět

Nadace VIZE 97 podporuje vzdělávání ve zdravotnictví

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 předvzala záštitu nad letošní odbornou konferencí Liberecké psychologické dny. Uskuteční se 6. října 2022 a pořádá ji Střední zdravotnickoá školá a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, p. o. a Pedagogická sekce České asociace sester.

V oblasti zdravotnictví a podpoře sestřiček se VIZE 97 angažuje již 25 let. Jsme hrdí na řadu úspěchů v projektu Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, z nichž nejzásadnější je snížení počtu úmrtí na toto zákeřné onemocnění v České republice. Bez lékařů a zdravotnického personálu jakožto partnerů a konzultantů bychom to však nedokázali.

Proto si velmi vážíme každé vzdělávací aktivity, která podporuje zájem studentů a nabízí další rozvoj odborníkům. Právě sestřičkám a zdravotnickému personálu, jež při nás svou odpovědnou a obětavou prací stojí svým výjimečným a často nadlidským nasazením už pár let v krušné kovidové době, patří velké uznání.