Chci také přispět

Nadace VIZE 97 udělila záštitu 1. kongresu gastrointestinální onkologie

Paní Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady, udělila záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 1. kongresu gastrointestinální onkologie. Kongres se uskuteční ve dnech 3. až 5 listopadu 2016 v pražském hotelu Diplomat. Jeho cílem bude sdílení aktuálních poznatků, zlepšení multidisciplinární spolupráce v oblasti prevence, včasné diagnostiky a léčby pacientů s maligními onemocněními gastrointestinálního a hepatopankreatobilárního ústrojí.

kongres

Hlavním pořadatelem kongresu je Společnost pro gastrointestinální onkologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, účast přislíbil i větší počet špičkových zahraničních řečníků.
„Jako čestná členka společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP jsem velmi ráda, že Nadace VIZE 97 svým drobným dílem v projektu Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku přispěla a přispívá k šíření osvěty vybízející občany k absolvování bezplatného vyšetření na test okultního krvácení, a tak pomáhá v boji s tímto zákeřným onemocněním,“ říká k tomu paní Dagmar Havlová.

Součástí kongresu bude i endoskopický workshop, který proběhne den před kongresem 2. listopadu 2016 v sálech Ústřední vojenské nemocnice s přenosem do kongresového centra UVN.