Chci také přispět

NIF 05 – Výběrové řízení Nadace VIZE 97

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vypisuje výběrové řízení na rozdělení prostředků získaných z Nadačního investičního fondu (NIF).

téma: organizace umožňující zdravotně postiženým integritu (např. chráněné dílny)

téma: organizace poskytující pomoc jednotlivcům v těžkých životních situacích (např. azylové domy, domy na půli cesty)

Rozdělení výnosu za rok 2004

téma: organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku pronásledování a útlaku z národnostních či náboženských příčin

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

Uzávěrka přijetí přihlášek do 3. října 2005.

1) vyplněná přihláška (formulář k dispozici na www.vize.cz)

2) písemně zpracovaná žádost s detailním popisem projektu

3) registrace organizace, kopie zakládací listiny

4) detailně rozpracovaný rozpočet

5) ostatní zdroje financování

6) zhodnocení předkládaného projektu nejméně dvěma nezávislými subjekty, včetně kontaktních údajů

7) účetní uzávěrka organizace za předchozí rok

Veškeré dokumenty odevzdávejte ve 3 kopiích.

Adresa: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Voršilská 10, 110 00 Praha 1 T. +420 234 097 811, F. +420 234 097 812 E. nadace@vize.cz, www.vize.cz