Chci také přispět

Nová náměstí Václava Havla

V rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce si  česká i mezinárodní veřejnost připomněla památku prezidenta Václava Havla. Známá myšlenka, že pokud je dílo kvalitní, žije po smrti tvůrce dál, platí v případě Václava Havla beze zbytku. Přesvědčilo nás o tom velké množství žádostí o souhlas k uctění památky pana prezidenta, které v posledních měsících přišly na adresu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Jeho myšlenky, osobní postoje i politická prozíravost zůstanou hodnotami pevně ukotvenými v novodobých českých dějinách. Naše i zahraniční veřejnost cítí potřebu uchovat jeho jméno v živé paměti.

V Hradci Králové byla v sobotu 16.11. slavnostně přejmenována piazzetta univerzitního kampusu na náměstí Václava Havla. Ať toto místo vybízí nadále ke vzájemnému setkávání studentů a pedagogů, k dialogu a naslouchání, odpočinku, soužití i společným prožitkům kulturních událostí, čímž bude důstojně naplňovat hodnoty, kterých si pan prezident vážil.

Nové náměstí Václava Havla vzniklo také v městě Litomyšli, které veřejně hlásí k odkazu pana prezidenta a idejím, jež zastával. Slavnostní odhalení cedule se uskutečnilo 17.11. v 17.11 hod. během litomyšlských oslav k 30. výročí sametové revoluce. Jedná se o veřejné prostranství na zámeckém návrší, které doposud neneslo žádné jméno.

V listopadových dnech byly dále slavnostně odhaleny Lavičky Václava Havla například v Miláně, Zlíně, Tišnově, Brandýse nad Labem či v Čeladné. K poctě památky Václava Havla se připojila řada dalších měst u nás i v cizině (Liberec, Prachatice, Košice, Frankfurt nad Mohanem, Rennes a další).