Chci také přispět

Nová výroční zpráva Nadace VIZE 97

Jubilejní výroční zpráva roku 2006 s výhledy a plány na rok 2007 a 2008 byla Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vydána a je nyní k dispozici veřejnosti. Shrnuje desetileté období působení Nadace, popisuje veškeré Nadační aktivity a je opět jakýmsi dokladem o průhlednosti účetnictví a o pečlivém nakládání s dary sponzorů. Výroční zpráva zaujme pozornost čtenáře svojí přehledností a také výraznou a nápaditou grafikou, společně s bohatou fotodokumentací z četných akcí. Doufáme, že se Vám výroční zpráva bude líbit, a že se díky ní setkáme s Vámi při spolupráci na projektech Nadace VIZE 97.