Lávka přes Chotkovu ulici

Lávka pro pěší, spojující Letenské a Chotkovy sady, byla otevřena v červnu 1998. Elegantní řešení arch. Bořka Šípka s odlehčenou středovou částí ocelové konstrukce tvoří jakousi přístupovou bránu k Pražskému hradu. Děkovná tabulka na úpatí mostu hlásá, že tuto lávku dal Václav Havel vybudovat převážně ze sponzorských či svých soukromých prostředků.