Nastolení prevence rakoviny tlustého střeva

Na poli nastolení prevence karcinomu tlustého střeva má Nadace
VIZE 97 zásadní zásluhy, neboť právě díky Nadaci se podařilo v roce
2000 získat dotace na vybudování husté sítě endoskopických
pracovišť tak, aby mohla dostát vysokým nárokům preventivního
programu. Dále se podařilo prosadit, že všichni občané ČR starší
padesáti let mají test na okultní krvácení do stolice hrazený pojišťovnami.
Toho všeho se podařilo dosáhnout ještě v době, kdy neexistovala
žádná podobná osvěta ani podpora ze strany různých
dotačních programů, tak jak je tomu dnes. Přední čeští lékaři v čele
s profesorem Miloslavem Zavoralem, ředitelem Ústřední vojenské
nemocnice a předním světovým gastroenterologem, potvrzují,
že díky našemu snažení a díky nastolení preventivního celorepublikového
programu se podařilo zachránit již více než 8 000 lidských
životů!