Chci také přispět

Ocenění slavnostně převzal ThDr. et ThDr. h.c. Oto Mádr

Uznání za přínos k filozofii vzdělávání a za obnovu univerzitní myšlenky se v letošním roce rozhodla rada programu Vzdělávání udělit katolickému knězi a teologovi ThDr. Otu Mádrovi. Oceněný převzal slavnostně z rukou zakladatele Nadace VIZE 97 prezidenta Václava Havla diplom a symbolicky také částku 97.000,- Kč. Proslov a krátké laudatio o laureátovi přednesl prof. Radim Palouš.

Oto Mádr vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Praze a poté nastoupil Teologickou fakultu Univerzity Karlovy (1936–1939). Na kněze byl vysvěcen v roce 1942. Po konci druhé světové války pokračoval v studiích morální teologie na Gregoriánské univerzitě v Římě (1948–1949). Poté se vrátil do Československa, kde velmi aktivně působil nejen ve správě farnosti, ale také jako významná osobnost v kroužcích Katolické akce. V květnu 1951 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu byl za údajnou špionáž ve prospěch Vatikánu a organizaci ilegální náboženské činnosti odsouzen na doživotí. Podmínečně propuštěn byl v roce 1966. V roce 1970 byl plně soudně rehabilitován (v roce 1975 byla rehabilitace zrušena, nová přišla v roce 1990). Od roku 1968 byl poradcem kardinála Tomáška, od roku 1978 vydává Teologické texty, nejdříve jako samizdat, posléze po sametové revoluci jako standardní revue.