Chci také přispět

Odešel profesor Jan Sokol

S hlubokou lítostí oznamujeme, že zemřel profesor Jan Sokol (1936-2021), signatář Charty 77, významný filozof, pedagog, překladatel filozofických textů, publicista, člen Rady Ceny VIZE a její laureát. Profesor Sokol tuto cenu obdržel za přínos ke svobodě slova a rozvoji vzdělanosti i za jeho osobní statečnost v době komunismu.

Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým.

K příležitosti udělení Ceny VIZE 97 v roce 2016 profesoru Sokolovi vydala Nadace knihu „Nežít jen pro sebe“. Jak název díla napovídá, je v ní nastolena otázka, zda stačí, že člověk žije svůj malý privátní život, aniž by si uvědomoval, že je součástí rodiny, národa, lidstva, ale i součástí celé živé přírody. Vzhledem k tomu, že člověk si svůj život sám nedal, nevytvořil ani nekoupil, ale dostal ho jako dar, mluví Sokol o jakémsi „dluhu života“, jakémsi „dědictví“, které člověk přebírá od předků zcela zadarmo a jeho povinností je předat ho zase dál příštím generacím. Podle Jana Sokola je každý z nás na světě jen díky tomu, že se našim předkům podařilo život obhájit, a to často s nemalým úsilím. Tento fakt je zavazující v tom smyslu, abychom se také my starali, co bude po nás. Člověk tedy pak nežije jen pro sebe, není života majitelem, nýbrž jen dočasným správcem a to co zdarma při narození obdržel, má zase předat dál. Tato povinnost dává životu smysl. Sokolova knížka na toto téma je velmi aktuální a potřebná, protože oslovuje dnešního člověka se závažným poselstvím „nežít jen pro sebe“.

Foto: J. Pertáková