Chci také přispět

Paní Havlová převzala šek pro Nadaci VIZE 97

V rámci 12. ročníku předávání Evropských cen TREBBIA se uskutečnila i benefiční dražba obrazů od známých osobností, které nejsou profesionálními výtvarníky.

Jedním z dražených předmětů byl i obraz nazvaný „Bílý kůň ve vesmíru“, jehož autorem je pan prezident Václav Havel. Obraz byl vydražen za částku 1 500 000 Kč a polovinu této sumy se rozhodl Nadační fond Trebbia věnovat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Symbolický šek si z rukou pana Miroslava Smoláka, zakladatele Nadačního fondu Trebbia, převzala paní Dagmar Havlová. Získaný obnos bude věnován na podporu mentálně postižených dětí i dospělých a na podporu seniorů.

Trebbia je evropské ocenění zrozené v pražském kostele sv. Rocha jako přirozený dějinný průsečík téměř tisíciletého duchovního vývoje na tomto místě a pozitivního vztahu mezi mecenáši a tvůrci kulturních hodnot.