Chci také přispět

Podávání přihlášek do Programu Vzdělávání ukončeno

Období pro podání žádosti o podporu studia na zahraničních vysokých školách bylo dle stanovených pravidel ukončeno v pondělí 30. dubna 2007. Do tohoto data bylo možno žádost doručit osobně či ji odeslat prostřednictvím pošty na adresu sídla Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Žádosti budou nyní zpracovány a připraveny na projednání radou Programu Vzdělávání, která zasedne 21. května 2007. Poté obdrží všichni zúčastnění oficiální sdělení o výsledku jednání.