Chci také přispět

Podporujeme záchrannou stanici pro volně žijící živočichy

Jelikož není paní Havlové osud zvířat lhostejný, rozhodla se prostřednictvím Nadace VIZE 97 podpořit Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Ta přijímá zraněná a jinak postižená zvířata nalezená na území Prahy.
Provoz stanice je nejen časově, personálně, ale především finančně náročnou službou. Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých pacientů je nejúčinnější pomoc finanční. Odborný personál použije prostředky pro pomoc zraněným živočichům a na provoz stanice.
Přispět můžete hotově, složenkou nebo na účet 1927728309/0800 (konstantní symbol 0379, variabilní symbol 61).
Vítaná je rovněž materiální pomoc. Podrobné informace.

Případné nálezy můžete hlásit na dispečinku záchranné stanice 773 772 771.