Chci také přispět

Pomozte obětem tragédie na jižní Moravě

 – SBÍRKA BYLA UKONČENA – 

neposílejte další finance na pomoc obětem živelné katastrofy na JM na účet níže

DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM

Nadace VIZE 97 je hluboce zasažena tragédií, která postihla jižní Moravu. Pokud chcete přispět obětem ničivého živlu, můžete zaslat libovolnou částku na účet naší nadace č. 2102134586/2700 s variabilním. s. 111. Vybrané prostředky budou bezezbytku předány na pomoc potřebným.

Naše nadace se ve svém statutu zavázala reagovat na aktuální problémy. S pomocí potřebným v akutní nouzi má také dlouholeté zkušenosti.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pomohla od svého založení lidem a organizacím postiženým povodněmi ve dvou povodňových vlnách.

V roce 1997 se hlavním programem Nadace stala pomoc při první povodňové vlně, která zasáhla Moravu, Slezsko a východní Čechy. Nadace ve spolupráci s Divadlem na Vinohradech uvedla sedm benefičních představení hry Královna Kristina s Dagmar Havlovou v hlavní roli. Dagmar Havlová postižené oblasti osobně navštívila. Po návštěvách a konzultacích se Nadace rozhodla věnovat výtěžek z představení na vybudování penzionu pro občany, kteří si z finančních důvodů nebo pro vysoký věk nebyli schopni obnovit záplavami zničené domovy. Penzion byl slavnostně otevřen v obci Mikulovice u Jeseníku 8. října 1998. Dalším projektem byly Besedy na vodě organizované s cílem vyjádřit lidem v zatopených oblastech solidaritu a podporu.

Od roku 2002, kdy Českou republiku zasáhla druhá silná povodňová vlna, pomáhala Nadace VIZE 97 obětem povodní až do roku 2005. Stala se tak jednou z organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu vody, jež v roce 2002 zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky rodin. Ve veřejné sbírce určené na pomoc lidem postiženým povodněmi se podařilo získat více než 11 milionů korun.

Nadace v roce 2004 povodňovou sbírku rozšířila a pomohla oblastem postiženým vlnou tsunami v jihovýchodní Asii. Prostřednictvím organizace Hand for Help podpořila částkou 200 tisíc korun českou zdravotnickou misi působící na Srí Lance, která pomáhala krátce po katastrofě ošetřovat zraněné.

Pomoci obětem tragedie můžete na:

č.ú. 2102134586/2700 v.s. 111

Za Vaši pomoc děkujeme!

foto: ČTK