Chci také přispět

Posunutí uzávěrky výběrového řízení NIF o týden (pátek 2. listopadu 2007)

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se rozhodla posunout uzávěrku výběrového řízení pro rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu /NIF/ z 26. října na 2. listopadu 2007. Důvodem je poskytnutí delšího časového úseku pro zpracování žádostí a pro jejich zaslání.

Řízení se mohou účastnit organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice, domovy a centra pro seniory) a dále organizace umožňující zdravotně postiženým jejich integritu do společnosti (např. chráněné dílny).

Vypracované projekty, společně s vyplněným formulářem žádosti a dalšími náležitostmi, které jsou uvedeny v podmínkách, zasílejte nejpozději do pátku 2. listopadu 2007 ve dvou stejnopisech.

(více informací a formulář ke stažení naleznete v aktualitě ze dne 24. 9. 2007 s názvem „Zahájení výběrového řízení pro přerozdělení financí z Nadačního investičního fondu“)