Chci také přispět

Pražská křižovatka žije a odhaluje svá další tajemství

Rok po slavnostním otevření kulturního centra Pražská křižovatka se v jejích prostorech opět uskuteční předávání Ceny Nadace VIZE 97. Pražská křižovatka v mezidobí mezi těmito dvěmi událostmi žila – konalo se zde 15 akcí, které představovaly koncerty, charitativní akce, konference, multireligiosní shromáždění, ale také například akce komerčního charakteru, které pomáhají v pokračující rekonstrukci bývalého kostela. Před nedávnem tento odsvěcený kostel přitom vydal své další tajemství – stříbrný poklad z doby krále Jana Lucemburského. Pokračuje také restaurování výjimečných fresek.

Krátce po loňském otevření Pražské křižovatky a zahájení jejího standardního provozu se zde konaly koncerty v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražský podzim, dále koncert Ivy Bittové, následující den před vyprodaným kostelem vystoupila operní pěvkyně Magdalena Kožená. Úspěch, s jakým se Nadace během všech těchto akcí setkala mezi návštěvníky, předurčil také celé následující období. Projevil se zvýšený zájem o objekt, a to jak ze strany komerčních subjektů (společenské akce, rauty), tak také ze strany charitativních i jiných neziskových organizací. Úspěšně se tak daří naplňovat poslání Pražské křižovatky a pronajímáním jejích prostor za komerční nájemné poskytovat příležitost těm organizacím, které nemají velké finanční prostředky a které si mohou Pražskou křižovatku díky tomu pronajmout za jiných, specifických podmínek. Za uplynulé období se zde konalo mimo jiné předávání Ceny Josefa Vavrouška za rok 2004, v celé Evropě a Spojených státech velmi sledovaná konference helsinského výboru či multireligiosní shromáždění v rámci Fóra 2000.

Více fotografií najdete zde.