Chci také přispět

Předání šeku za program podpory obětí domácího násilí

Předsedkyně správní rady naší nadace – paní Dagmar Havlová dnes předala šek v hodnotě 150.000 Kč. Peníze jsou určeny na podporu obětí domácího násilí.

Součástí naší nadační práce je aktivně reagovat na aktuální společenské problémy a potřeby. Se současným pandemickým stavem se bohužel zvýraznil závažný problém – došlo k prudkému nárůstu domácího násilí.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 proto na začátku tohoto roku založila nový projekt na podporu takto zasažených osob. Výsledkem ročního snažení je 150.000 Kč, které naše nadace věnovala společnosti ACORUS, z. ú. , která se dlouhodobě zabývá právě pomocí osobám ohroženým domácím násilím.

25. 11. je OSN vyhlášen jako Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách, předání proto proběhlo právě v tento symbolický den.