Chci také přispět

Přijetí zástupců organizací, které nadace Vize 97 podpořila v rámci výběrového řízení NIF

V kanceláři VIZE 97 proběhlo přijetí zástupců organizací, které Nadace finančně podpořila v rámci výběrového řízení NIF a také v rámci Fondu porozumění. Během jednání se paní Havlová zajímala o poslání a činnost organizací a se zástupci vždy slavnostně podepsala smlouvu o poskytování nadačního příspěvku. Mezi pozvanými byli například zástupci organizací Život bez bariér z Nové Paky, ROSA, Hospicu sv. Alžběty, Společnosti AIDS pomoc, Domova Máří Magdaleny z Jiřetína, Oblastní charity Červený Kostelec nebo sdružení YMCA.

Více fotografií najdete zde.