Fond Alwaleeda

V roce 2002 dostala Nadace velkorysý dar od Jeho Královské Výsosti Alwaleeda Bin Talála Bin Abdulazíze Al-Saúda v hodnotě jednoho milionu a tří set šedesáti tisíc dolarů. Přáním prince Alwaleeda bylo, aby VIZE 97 postupně rozdělovala tyto prostředky na nákup přístrojů a specializovaného lékařského zařízení pro dětskou onkologii, pro domovy důchodců a na nákup lékařské techniky potřebné k léčení zhoubných nádorů a těžkých nemocí.