Chci také přispět

Rekonstrukce oken v Pražské křižovatce

I nadále probíhá v Pražské křižovatce celá řada restaurátorských prací a v současné době se, díky podpoře THE WORLD MONUMENTS FUND, začíná s náročnou rekonstrukcí chrámových oken.

V rámci projektu bude provedena rekonstrukce oken hlavní kostelní lodi objektu. Rekonstrukce zahrne nové přesné zaměření oken, demontáž starých vitráží, náročnou výrobu nových vitráží a jejich osazení. Samotné rekonstrukci samozřejmě předcházel detailní restaurátorský průzkum.

Veškeré stavební i restaurátorské práce jsou prováděny zkušenými a renomovanými specialisty s příslušnými pracovními i odbornými oprávněními (včetně licencí Ministerstva kultury České republiky).

Odborné práce jsou samozřejmě realizovány v souladu s pokyny památkových orgánů a institucí.