Chci také přispět

Rozprava s Johnem Lennoxem, laureátem Ceny VIZE 97

Zveme Vás ke sledování rozpravy na téma Věda a náboženství, které se zúčastní John Lennox, letošní laureát Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Proběhne 5. října 2023 v 10 hodin v Pražské křižovatce – Zlatá ulice, vchod z ulice Liliové.

Věda a náboženství

Může věda vysvětlit veškerou skutečnost, nebo jsou náboženství nezbytná a přínosná, či naopak škodlivá?

Nejen těchto otázek se dotkne panelová diskuze s letošním laureátem Ceny Nadace VIZE 97 Johnem Lennoxem, která bude vycházet z jeho polemiky s novými ateisty (Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, John Dennet).

Dalšími účastníky debaty budou:

Mgr. Jan Frei, Ph.D et Ph.D (Centrum pro teoretická studia), 
doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK),
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK),
prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc. (Centrum pro teoretická studia),
prof. RNDr. Jan Trlifaj CSc. DSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK),
Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. (Ústav etiky a humanitních studií 3.lékařské fakulty UK).

Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce.

Johnu Lennoxovi bude udělena Cena Nadace VIZE 97 za nepřehlédnutelný příspěvek k veřejné diskusi o roli náboženství v současné civilizaci.
John Lennox je vzděláním matematik a počínaje svou disertační prací významně přispěl k teorii řešitelných grup, tj. grup které vznikají iterací abelovských rozšíření. Jeho zásadní úsilí je zaměřeno na obhajobu křesťanské víry proti kritice tzv. nových ateistů, kteří tvrdí, že náboženství a samotnou myšlenku Boha učinila moderní věda zastaralými a nepotřebnými.