Chci také přispět

Rozprava s letošními laureáty ceny VIZE 97

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování rozpravy na téma Ad fontes, které se zúčastní Alena a Petr Hadravovi, letošní laureáti Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Proběhne 7. září 2022 v 10 hodin v Pražské křižovatce – Zlatá ulice, vchod z ulice Liliové.

Rozpravy se dále zúčastní:

prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (astrofyzik, Astronomický ústav AV ČR)

doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (astrofyzik, Astronomický ústav AV ČR)

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc. (klasická filoložka a medievalistka, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum dějin vědy)

RNDr. Jiří Grygar, CSc. (astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR)

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (filosof, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (historik, Fakulta humanitních studií UK a Filozofická fakulta UK)

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D. (historik a filozof, Filosofický ústav AV ČR, Odd. pro studium antického a středověkého myšlení; hlavní řešitel ERC projektu „Academia“)

Mgr. Ivo Purš, Ph.D. (historik umění, Ústav dějin umění AV ČR, Odd. umění raného novověku)

 

V diskusi bude zdůrazněna důležitost studia a zpřístupňování primárních pramenů, zděděných z minulosti, postulovaná v názvu debaty Ad fontes, „k pramenům“. Zvláštní pozornost pak bude věnována pramenům písemným, zachovaným ve středověkých latinských rukopisech a později starých tiscích, a tvorbě edic a komentovaných překladů z dějin vědy, zvláště astronomie od antiky přes středověk až po raný novověk. Na vybraných příkladech z dějin vědy budou dokumentována jak pramenná studia, tak interdisciplinární přístup, ale upozorníme i na mezinárodní charakter vědy od středověku po dnešek.