Chci také přispět

Rozvoj terapeutických kroužků pro děti a mládež

Paní Dagmar Havlová předala zástupcům neziskové organizace Acorus šek na částku 80 000,- Kč od dlouhodobého partnera naší Nadace, společnosti Kolektory Praha, a.s. Díky tomuto daru může Acorus dál rozvíjet terapeutické kroužky a služby pro děti, mládež a dorost, kteří jsou dotčeni problematikou domácího násilí. Speciální terapeutické aktivity pod vedením zkušených odborníků jsou pro děti a mládež nepostradatelnou součástí procesu uzdravení a začlenění zpět do běžného života bez násilí páchaného v rodině.