Chci také přispět

Slavnostní předání CENY VIZE 97 Ivanu Chvatíkovi

 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 udělila v souladu se svým posláním svou mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

V letošním roce byla udělena 22. Cena Nadace VIZE 97.

V pondělí 5. října 2020, v den nedožitých 84. narozenin Václava Havla, udělila Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 svou v pořadí 22. Cenu. Nadací byl společně se členy odborné rady Ceny VIZE 97 vybrán a oceněn Ing. IVAN CHVATÍK, dr. h. c., významný český filosof a zakladatel Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Cenu Nadace VIZE 97 získal za dlouholetou péči o dílo J. Patočky, jeho archivní soustředění a souborné vydávání, za jeho interpretace, spolu s překlady blízkých filosofických děl.

Vzhledem k pandemii Covid-19 však nemohlo dojít k tradičnímu předávání a ceremoniálu v Pražské křižovatce. Předání tak proběhlo v komorní, happeningové atmosféře v květnu 2021.

Závěrečný film projektu:

 

Projekt CENY VIZE 97 2020 vznikl za laskavé podpory: Státního Fondu kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Kolektory Praha a.s.

Dalšími partnery projektu jsou: Audi Czech Republic, Unipetrol, Vinařství Baloun

Speciální poděkování: Rodina Máchalova, Eduard Kollert