Chci také přispět

Slavnostní předávání Ceny Nadace VIZE 97 v Pražské křižovatce

V letošním roce ocenění, tj. berlu sv. Vojtěcha, získal významný světový sociolog, pan Zygmunt Bauman. K této významné události byla vydána Nadací další kniha s názvem „Humanitní vědec v postmoderním světě“.

Zygmunt Bauman se narodil v roce 1925 v Poznani. Po druhé světové válce byl vyznamenán několika vyznamenáními polskými a sovětskými. Studoval Akademii společenských věd a na Filozofické fakultě Varšavské univerzity. Od roku 1953 působil na Fakultě filozofie a sociologie, v letech 1964-1968 byl vedoucím katedry obecné sociologie, od roku 1960 vedoucím redaktorem hlavního sociologického časopisu v Polsku Studia socjologiczne. Zastával řadu vědeckých i administrativních funkcí. Zygmunt Bauman aktivně napomáhal ustavení sociologie v Československu. Jeho práce byly prvními sociologickými texty, jež po dlouhém zákazu sociologie jako „buržoazní pavědy“ v Československu vyšly a jeho učebnice sociologie sloužila několika generacím sociologů jako solidní, ideologicky nezatížené uvedení do oboru. V březnu 1968 byl odvolán ze všech funkcí a zproštěn členství na katedře za tzv. revizionistickou rozkladnou činnost a pod silným politickým tlakem donucen k emigraci. Tři roky přednášel v Tel-Avivu a v Haifě, na pozvání univerzity v Leedsu v roce 1971 však natrvalo odešel do Velké Británie, kde v roce 1976 získal britské státní občanství. V roce 1991 mu byly vráceny všechny polské akademické hodnosti. Po odchodu do důchodu začal Zygmunt Bauman intenzivně publikovat, každoročně vydával nejméně jednu knihu, z nichž každá získala obrovský mezinárodní ohlas: jeho knihy jsou přeloženy téměř do všech evropských i několika jiných jazyků, jeho neúplná bibliografie čítá kolem pěti set položek. Je členem několika redakčních rad významných časopisů a nositelem dvou nejprestižnějších cen v oboru – Evropské ceny Amalfi a ceny Theodora Adorna (1998). Je čestným doktorem několika evropských i zámořských univerzit, v roce 2002 byl jmenován doktorem honoris causa Karlovy univerzity a při té příležitosti byl přijat prezidentem republiky Václavem Havlem. Zygmunt Bauman věnoval nové Fakultě sociálních věd podstatnou část své vědecké knihovny o několika tisících svazcích. Žije s manželkou Janinou (od roku 1948), která je sama autorkou zajímavých autobiografických textů, má tři dcery. Většina jeho nejvýznamnějších prací je přeložena do češtiny.

Více fotografií najdete zde.