Chci také přispět

Slavnostní předávání Ceny VIZE 97 a setkání se sponzory

Již po jedenácté se v den narozenin pana prezidenta Václava Havla konalo slavnostní předávání Ceny VIZE 97. Laureátem je významný český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy, pan Václav Cílek, který v současnosti působí jako ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR.

Před samotným slavnostním ceremoniálem se konalo krátké setkání manželů Havlových se sponzory u číše vína, což je každoročním tradičním poděkováním za jejich podporu a pomoc.

Paní Táňa Fischerová, která celou akcí se svým obvyklým šarmem provázela, uvítala pana Válava Cílka, manžele Havlovi a docenta Ivana M. Havla.

Na úvod celého setkání přednesl svou krátkou, ale výstižnou řeč pan prezident Václav Havel. Následovalo laudatio doc. Havla a samotné vyvrcholení celého podvečera, slavnostní předání Ceny Nadace VIZE 97, která se skládá ze dvou částí – z pamětního diplomu a berly sv. Vojtěcha. Po převzetí Ceny vystoupil se svým projevem samotný laureát, pan Václav Cílek.

Průběhem celého ceremoniálu provázel Studentský symfonický orchestr a na závěr se představilo opět Duo Goelan, tak jako každý rok.

Více fotografií najdete zde.