Chci také přispět

Smutek a bolest v Nadaci

S obrovským zármutkem v srdci oznamujeme další velkou ztrátu nejen pro naši nadaci, ale pro celý národ.

Opustila nás Jiřina Šiklová, socioložka, signatářka Charty 77, spisovatelka, členka naší Správní rady Nadace VIZE 97 a především velká, statečná a energická žena.

Čest její památce a upřímnou soustrast rodině.