Chci také přispět

Stipendia pro studenty hudby

V pondělí 9. října 2023 předala paní Dagmar Havlová letošním stipendistům Nadace VIZE 97 diplomy potvrzující jejich talent a nárok na finanční stipendium. Setkání se kromě studentů a paní Havlové zúčastnil také sponzor projektu, pan doktor Gerhardt Bubník a bývalý stipendista Nadace VIZE 97 a dnes respektovaný hudebník pan Ondřej Lébr.

Jedním z dlouhodobých cílů Nadace VIZE 97 je vzdělaná a kultivovaná společnost. Věříme, že mladí studenti hudby nám pomohou tohoto cíle dosáhnout. „Byla by obrovská škoda, kdybychom přišli o talentované mladé hudebníky jen proto, že studovat obchodní akademii místo konzervatoře přinese absolventům rychlejší výdělek. Získat hudební vzdělání, praxi a renomé zkrátka trvá déle a ne všechny rodiny mají rozpočet na kvalitní hudební nástroj, kolejné nebo na zápisné do zdokonalujících mistrovských kurzů,“ osvětluje zakladatelka Nadace VIZE 97 paní Dagmar Havlová.

Proto Nadace VIZE 97 pravidelně podporuje talentované studenty hudby. Letošní finanční podporu v celkové hodnotě 200 000 Kč získalo šest stipendistů: výjimečně nadaná kytaristka Adéla Rút Kodešová, houslista s velkým potenciálem Kajetán Karták, talentovaná studentka klasického zpěvu Anna Dostálová, skvělá hráčka na příčnou flétnu Adéla Švomová a nadějné zpěvačky Lucie a Veronika Sokolovy.

Podpora hudebně talentovaných studentů volně navazuje na projekt vzdělávání. Během jeho 15-ti leté existence přerozdělila Nadace VIZE 97 studentům a profesorům částku přes 4,5mil. Kč a díky velkorysému sponzorskému daru JUDr. Gerhardta Bubníka v projektu pokračuje i nadále. S hodnocením talentů a nelehkým výběrem pomáhá nadaci dlouholetý spolupracovník a též dřívější stipendista stejného podpůrného programu pan Ondřej Lébr, který je dnes úspěšným hudebníkem a profesorem šířícím zájem o hudbu mezi mladou generací.