Chci také přispět

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendií studentům hudebních oborů

🎼 Termín uzávěrky do 31. 10. 2021 🎼

Do 31. října 2021 mohou studenti zasílat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 své žádosti o udělení finanční podpory pro studium hudebních oborů.

Zájemci jsou povinni vyplnit formulář žádosti (ke stažení) a dodat veškeré dokumenty definované v  podmínkách řízení. Stipendia uděluje Nadace VIZE 97 pouze středoškolským a vysokoškolským studentům s českým občanstvím.

Podmínky výběrového řízení:

Přílohy žádosti:

Uzávěrka pro zasílání žádostí: 31. 10. 2021

Poznámka: Veškeré poskytnuté údaje budou použity v souladu s pravidly GDPR pouze pro vyhodnocení tohoto výběrového řízení.