Chci také přispět

U FF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byla odhalena Lavička Václava Havla

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 10 let své existence. V rámci oslav byla 10. října v 13:00 slavnostně odhalena Lavička Václava Havla, a to jako připomínka hodnot vlastních Václavu Havlovi i samotnému univerzitnímu prostředí – zejména svobodný dialog.

Součástí byl také doprovodný program, který (nejen) studentům přiblížil osobnost Václava Havla:

„Byl to právě první polistopadový prezident, který věnoval pozornost i našemu kraji, navštívil zbytky poslední obce zničené z důvodu těžby, věnoval se problematice ztráty kulturní identity…“ vzpomíná děkanka FF UJEP doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

vizual-akce