Chci také přispět

Udělení čestného doktorátu Jitce Válové

Dne 30. 6. 2010 se v Pražské křižovatce, kterou spravuje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, uskutečnil slavnostní ceremoniál Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze, během kterého byl udělen čestný doktorát paní ak. mal. Jitce Válové. Akce se zúčastnil rektor VŠUP pan PhDr. Ing. Pavel Liška, řada představitelů akademické obce, pedagogický sbor a další pozvaní hosté.

Paní Válové srdečně gratulujeme.

Tvorba Jitky Válové (*1922) je neodmyslně spojena s tvorbou její sestry – dvojčete Květy Válové. Jitka a Květa Válovy studovaly v letech 1946–1950 malbu v ateliéru Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V průběhu 50. let jejich obrazy a kresby spadají do sféry předmětné malby a v 60. letech se jejich práce volně přiřazují k vlně nové figurace. Od roku 1954, kdy vznikla skupina Trasa, jsou jejími kmenovými autorkami a vystavují převážně s okruhem jejích autorů. V 70. letech obě malířky patřily k okruhu neoficiálního umění, po dlouhé odmlce představila jejich dílo velká výstava, kterou připravili Jana a Jiří Ševčíkovi v 80. letech pro Galerie výtvarného umění v Chebu, v Karlových Varech, v Ostrově nad Ohří a v Roudnici nad Labem. Za své malířské dílo byly v roce 1994 oceněny rakouskou prestižní cenou J. G. Herdera a jejich obrazy se od začátku 90. let staly součástí mnoha významných českých i zahraničních výstav. Tvorba Jitky a Květy Válových bezpochyby patří do kontextu moderního evropského umění.