Chci také přispět

Udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových

5. října, v den narození prezidenta Václava Havla, se tradičně uděluje Cena Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Je určena význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním udělováním Ceny tak Nadace VIZE 97 umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Členové rady Ceny VIZE 97 rozhodli o letošních laureátech, kterými se stanou manželé Alena a Petr Hadravovi. Kromě své vědecké práce ve stelární astrofyzice a klasické filologii vydávají společně komentované překlady klasických astronomických děl.

Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc, (*1951) je astrofyzik, působí v
Astronomickém ústavu AVČR a zabývá se stelární a relativistickou
astrofyzikou.

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc. (*1956) je klasická filoložka, působí
v Ústavu pro soudobé dějiny AVČR, kde se specializuje na středověkou
latinu.

Z důvodu nejistého vývoje onemocnění Covid-19 jsme se výjimečně rozhodli udělit Cenu VIZE 97 již 7. září 2022.