Chci také přispět

Udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Videozáznam slavnostního 23. ročníku Ceny Nadace VIZE 97

Vážení a milí přátelé,

vítejte u 23. slavnostního udílení Ceny VIZE 97.

Obvykle jsme oceňovali osobnosti, které se nekonvenčním způsobem zabývaly základními otázkami vědeckého poznání, bytí a lidské existence. Od loňského roku jsou ale životy po celém světě silně ohrožovány pandemií koronaviru a my si připomínáme, jak je lidský život křehký, a že ne vše může mít člověk pod kontrolou a ve své moci.

Celou dobu krize naše nadace neúnavně pracovala, aby pomohla a podpořila nejvíce zasažené. Dnešní udílení Ceny VIZE 97 je tedy logickým vyústěním naší snahy a navázáním podpory, kterou jsme zdravotníkům poskytovali po dobu pandemie ať už v podobě ušitých roušek, rozvozu dárků a osvěžení do nemocnic, nebo morální podpory.

Význam práce záchranářů, zdravotníků, laborantů i dobrovolníků v nejistých podmínkách při ohrožení vlastního bezpečí a pohodlí je skutečně nedocenitelný. Vážím si všech, kdo na úkor vlastního prospěchu a jistot neváhají denně pečovat o zdraví ostatních.

Seznam 22 osobností, které defilují od roku 1999 mezi laureáty Ceny, jsme se tedy letos rozhodli rozšířit o tisíce bezejmenných a Cenu VIZE udělit jako čestné uznání těm, kteří v první linii bojovali s koronavirovou pandemií. Nejen všem lékařům, zdravotníkům, ale i hasičům, policistům, sociálním pracovníkům, prostě všem, kteří se s odvahou a jakýmkoliv způsobem, někdy i za cenu vlastního ohrožení, zapojili do boje s tímto zákeřným onemocněním.

Výše zmiňovaným patří letošní Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, a protože by se sem do Pražské křižovatky všichni nevešli, zvolili jsme tuto cestu, jak jim poděkovat a jejich práci ocenit. Slavnostní ceremoniál má tedy poněkud neobvyklou formu – je bez hostů, bez zasloužené debaty, bez potlesku publika. Zato s otevřeným srdcem, hlubokou úctou a vřelým poděkováním.

Děkujeme Vám.