O projektu

Projekt „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“

kolorektal

Karcinom tlustého střeva byl ještě před několika lety nejčastějším zhoubným onemocněním u nás a jeho výskyt měl stále stoupající trend.  Česká republika tak držela neslavný primát v celosvětovém měřítku.

Snaha lékařů nestačí a je prokázáno, že preventivní programy nabývají na důvěryhodnosti, pokud je prosazují i osoby z jiného prostředí. Tuto skutečnost si uvědomila i paní Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která v roce 1998 založila projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Po konzultacích s představiteli České gastroenterologické společnosti stanovila na konci devadesátých let společný postup, spočívající zejména ve zprostředkování řady setkání rozhodujících činitelů a shánění finančních prostředků. Výsledkem bylo vyhlášení národního programu založeného na vyšetření stolice a koloskopii v roce 2000. Díky úsilí paní Dagmar Havlové se podařilo získat dotaci v celkové částce 300 000 000 Kč, která umožnila vybavení husté sítě endoskopických pracovišť tak, aby mohla dostát vysokým nárokům preventivního programu. Za několik let od svého založení se program stal ve společnosti všeobecně známým. Počet vyšetření stolice na krvácení se zvýšil 16x, počet koloskopií 1,6x a stal se tak srovnatelným s počty koloskopií v USA nebo v Německu. Program získal značnou pozornost světové lékařské veřejnosti a odborníci z České gastroenterologické společnosti jej měli možnost opakovaně prezentovat na nejrůznějších vědeckých fórech. Z jejich iniciativy a za účasti paní Dagmar Havlové se v roce 2002 uskutečnilo mezinárodní sympozium ve Vídni obsáhle referované v rakouských sdělovacích prostředcích, jehož se zúčastnili odborníci z patnácti evropských i mimoevropských zemí. Nadace VIZE 97 se v následujícím období soustředí zejména na rozvíjení medializace programu, podporu špičkových pracovišť a propagaci domácích vědeckých projektů vyplývajících z dat získaných v rámci programu. Vedle preventivního programu představujícího prevenci sice nesmírně cennou, avšak více méně pasivní, bude prosazovat i zdravý způsob života, znamenající ve svém důsledku skutečný pokles tohoto zhoubného onemocnění. Součástí medializace bude zdůraznění nutnosti aktivního přístupu našich obyvatel k prevenci vůči této nemoci.

Vzniklo několik verzí televizního spotu, ve kterých známé osobnosti vyzývají k návštěvě lékaře.  Na poslední verzi spotu, která byla natočena v roce 2014 v Pražské křižovatce, se můžete podívat zde.

Odborný článek Prof. MUDr. Miroslava Zavorala, PhD k problematice kolorektálního karcinomu