Chci také přispět

VIZE 97 si připomíná výročí šití roušek

Datum 15. března nám navždy zůstane vryto do paměti. Je to přesně rok, co v naší Nadaci vznikla první rouška, která spustila neskutečný koloběh vyčerpávající práce, probdělých nocí, ale i nesmírně intenzivní pocity sounáležitosti, radosti, lidské dobroty, společné vůle spojit se a bojovat. Nemůžeme uvěřit ohromné vlně celonárodní solidarity, kterou předsedkyně naší Správní rady, paní Havlová svou prosbou o pomoc s šitím roušek na sociálních sítích rozpoutala. I díky vám a vaší podpoře se roušky dostaly k těm nejpotřebnějším včas – do nemocnic, domů sociálních služeb, pečovatelských center, dětských domovů i domovů důchodců.
V rámci Nadace pravidelně zavážíme do zdravotních a sociálních zařízení hygienické potřeby, sladkosti a další drobnosti, kterými se snažíme alespoň trochu rozsvítit dny těm, kteří si to zaslouží nejvíce.
Ačkoliv je situace stále složitá a boj se zákeřnou nemocí ještě rozhodně vyhraný nemáme, tyto aktivity nás naplňují přesvědčením, že pokud budeme mít silnou, sdílenou a jednotnou VIZI, dokážeme vždy vše překonat.

Přátelé, opatrujte se, pomáhejte si a zůstaňte optimističtí.