Chci také přispět

VIZE 97 stále dělá radost zdravotníkům

Situace je i po roce boje s Covid-19 bohužel stále nelehká.

Rádi bychom proto opět poděkovali našim partnerům Botanicus, Audi, Benzina a Mail Step za podporu.

Díky těmto štědrým společnostem jsme dnes mohli opět obdarovat zdravotníky v Nemocnici na Homolce. Práce veškerého zdravotnického personálu a dobrovolníků si neskutečně vážíme.  Zdravotnictví na pokraji sil potřebuje nejen tuto hmotnou pomoc, ale především naši psychickou podporu a kooperaci v podobě odpovědného chování. Prosím, chraňte zdraví své i svých bližních.

„Já osobně jsem velice vděčná, že mohu alespoň takto, prostřednictvím naší Nadace VIZE 97 pomoci. Během každodenní charitativní práce nám přichází mnoho milých vzkazů – a jsou to právě Vaše vlídná slova povzbuzení, která nám dodávají elán do dalších aktivit. Děkuji všem,“ říká naše předsekyně správní rady, paní Dagmar Havlová