Chci také přispět

Výběrové řízení Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

NadaceVIZE97 vhlašuje výběrové řízení na rozdělení prostředků, které Nadace získala z Nadačního Investičního fondu (dodatek 3, 4, a výnosy za rok 2003)

Pro dodatek 3: téma: Neziskové organizace, poskytující těžce nemocným důstojný způsob jejich dožití.

Pro dodatek 4: téma: Neziskové organizace, pečující o nezletilé bez rodinného zázemí – konkrétně podpora zájmových a vzdělávacích činností v dětských domovech Rozdělení výnosu2003: téma: Neziskové organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku pronásledování a útlaku z národnostních či náboženských příčin.

Uzávěrka přijetí přihlášek 25.6. 2004

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

Vyplněná prihláška

Písemně zpracovaná žádost s popisem projektu

Registrace organizace, kopie zakládací listiny

Detailně rozpracovaný rozpočet

Zdroje financování

Zhodnocení předkládaného projektu nezávislým subjektem

Účetní uzávěrka za předchozí rok

Veškeré dokumenty odevzdejte v 5 kopiích.

Kontaktní adresa: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 Voršilská 10, 110 00 Praha 1 Tel. 234097811, fax 234097812 e-mail: nadace@vize.cz